Zawód – rzeczoznawca

Rzeczoznawca majątkowy to zawód z coraz większą przyszłością, ale jego wykonywanie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Posiadanie uprawnień w zakresie szacowania cen nieruchomości jest z pewnością szansą na dobry i szanowany zawód, ale samo ich zdobycie nie jest sprawą prostą. Co trzeba zrobić, żeby zostać rzeczoznawcą? Przede wszystkim trzeba posiadać wyższe wykształcenie. Kiedyś wiązało się to z koniecznością zdobycia tytułu magistra, ale aktualnie przepisy dopuszczają także osoby po licencjacie. Wymagane będzie także ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości lub innych, których przebieg uwzględnił minimum programowe przewidywane dla tego kierunku. Rzeczoznawca majątkowy to jednak nie tylko człowiek o akademickiej wiedzy z dziedziny wyceny. Konieczna będzie też odpowiednia praktyka. Oznacza to konieczność odbycia minimum półrocznych praktyk zawodowych u innego specjalisty. Praktyki z dziedziny wyceny nieruchomości może organizować uprawniony rzeczoznawca majątkowy figurujący na liście osób przeprowadzających odnośne treningi. Doświadczenie tego typu jest warunkiem koniecznym, ze względu na rolę jaką ma w społeczeństwie instytucja rzeczoznawcy. Ocena wartości nieruchomości jest bowiem jedną z bardziej odpowiedzialnych czynności, mogącą bezpośrednio wpływać na prawidłową ocenę ofert lub uczciwe wypłacanie odszkodowań. Kompetencje jakie posiada rzeczoznawca majątkowy nie mają więc jedynie podłoża ściśle technicznego zawodu, ale mają silne powiązania z indywidualnymi problemami społecznymi. Wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością i z tego względu pozostawia się rzeczoznawcom pewną wolność wyboru co do jego kompetencji. Rzeczoznawca majątkowy sam określa zakresy swojej pracy i bardzo indywidualnie dobiera metody oraz sposoby na rzetelną wycenę. Najważniejszą cechą takiego specjalisty jest jednak uczciwość. I nawet ta kwestia ma swoiste odniesienie w przepisach, gdyż kwalifikacje zawodowe może uzyskać osoba nie karana za przestępstwa przeciwko mieniu, fałszerstwa (w tym składanie fałszywych zeznań) czy przestępstwa skarbowe. I nic dziwnego – charakter pracy jaką wykonuje rzeczoznawca majątkowy opiera się bowiem na zaufaniu i etyce zawodowej. Ma to tak ogromne znaczenie, że specjalista może odmówić wyceny jeżeli uzna, że nie będzie w stanie wykonać tej pracy obiektywnie – na przykład gdy w grę wchodzę prywatne sympatie lub antypatie czy stwierdzono pewne naciski z zewnątrz, mogące wpłynąć na prawidłowy osąd. Zdobycie uprawnień nie jest proste, wymaga pewności co do wybranej ścieżki zawodowej i podporządkowania się jej wymogom, odbywania praktyk, zdawania egzaminu zawodowego. Ścieżka do kariery rzeczoznawcy jest wyboista ale to konieczność, jeżeli w dziedzinie wyceny pragniemy mieć jedynie najlepszych i naprawdę uczciwych ekspertów. Nagrodą za trudy otrzymania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie rzeczoznawstwa jest kariera dostępna jedynie dla najbardziej wytrwałych oraz powszechny szacunek społeczny. Wszak od rzeczoznawcy zależy często rozwiązanie bardzo trudnych spraw życiowych.