Zawód godny uwagi

Stale zwiększający się ruch na rynku nieruchomości powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się sprawami związanymi z profesjonalną obsługą klientów. Zarówno sprzedaż jak i kupno domu, działki czy mieszkania wymaga załatwienia szeregu spraw, które niejednokrotnie wymagają posługiwania się opieczętowanymi dokumentami. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nam rzeczoznawcy majątkowi. Są to specjaliści w ostatnich czasach bardzo poszukiwani, zwłaszcza jeśli specjalizują się w wycenie domów i mieszkań. Zostać jednym z nich nie jest wcale tak łatwo. Prawo wykonywania takiego zawodu następuje po po pozytywnym zaliczeniu szeregu zadań, na które składa się między innymi zdanie specjalnego egzaminu organizowanego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną. Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi powinni legitymować się wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, a dodatkowo zaliczyć studia podyplomowe obejmujące swym programem wycenę nieruchomości. Zanim podejmie się pracę w tym zawodzie, wymagany jest też rok praktyki u zawodowego rzeczoznawcy majątkowego. Pełnienie obowiązków zawodowych, polegających na określaniu wartości nieruchomości, można zacząć dopiero po tym, jak minister infrastruktury wpisze daną osobę do centralnego rejestru, w jakim figurują licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. Informacje o wpisie umieszczana jest w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Infrastruktury, dostępnego do wglądu także w internecie. Zawodowy rzeczoznawca jest zobowiązany działać w oparciu o przepisy prawne, które pozwalają mu także na dokonywanie wyceny elementów pozostających w stałym związku z daną nieruchomością. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich urządzeń. Dokument, jaki każdorazowo sporządzają na piśmie rzeczoznawcy majątkowi zwany jest fachowo operatem szacunkowym. Jego najważniejszą treść stanowi cena rynkowa i odtworzeniowa nieruchomości opatrzona podpisem i pieczątką. Taka fachowa wycena najczęściej jest przeprowadzana na potrzeby indywidualne właściciela wynikające z chęci sprzedaży domu lub mieszkania, albo też z konieczności przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia w banku czy urzędzie skarbowym. Właściwego dla danej nieruchomości sposobu wyceny dokonują rzeczoznawcy majątkowi samodzielnie, kierując się wskazówkami zawartymi w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Celem pozyskania brakujących nieraz danych mają oni ustawowo zagwarantowane prawo do zwracania się ze stosowną prośbą o informacje do sądów czy innych urzędów. Do nadrzędnych zasad, jakimi powinni się kierować w swej pracy wszyscy rzeczoznawcy majątkowi należy przestrzeganie standardów zawodowych określonych przez ministra infrastruktury. Muszą oni też prowadzić działalność nie łamiąc przy tym postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej. Każdy rzeczoznawca ponadto, nie może być w swej pracy stronniczy. Przysługuje mu również prawo do odmowy wykonania określonego zadania, jeśli czuje się zmuszony pracować pod naciskami, które w jakimś stopniu uniemożliwiałyby mu wydanie bezstronnej opinii.