Szacowanie wartości mieszkania

dia7Istnieje wiele sytuacji, w których absolutnie niezbędne okazuje się odpowiednie oszacowanie wartości majątku ruchomego lub nieruchomego. Oczywiście najczęściej spotykana sytuacja to klasyczna wymiana handlowa, a więc podpisywanie umowy sprzedaży lub kupna. Im większa jest suma transakcji i im poważniejszy jest zakup, tym ważniejsze wydaje się być skorzystanie z pomocy fachowców zdolnych nie tylko do oceny stanu technicznego lub prawnego nabywanego towaru, ale także jego realnej wartości rynkowej. Oczywiście nabywając mieszkanie czy samochód prosto od dilera czy pośrednika ufamy, że wskazana cena jest faktyczną ceną rynkową. W rzeczywistości powołanie nawet biegłego rzeczoznawcy do wystawienia swojej ekspertyzy nie wiąże żadnego z podmiotów na wolnym rynku do zmiany swojej ceny. Jeśli nowy samochód w oczach fachowego biegłego wart jest nieco mniej pieniędzy – salon samochodowy i tak nie musi jej obniżać.
Zupełnie inaczej ma się jednak sprawa przy umowach na rynku wtórnym, gdzie ustalenie odpowiedniej wartości nabywanego dobra ma kolosalne znaczenie chociażby dla odpowiednich procedur notarialnych. Nie bez znaczenia jest także właściwe sprawdzenie nieruchomości albo samochodu w momencie podpisywania wszelkich umów ubezpieczeniowych – w oczach ubezpieczyciela dobro podlegające umowie ubezpieczeniowej powinno być warte jak najmniej. Wtedy także wypłata odszkodowania w przypadku jakichkolwiek strat, będzie zdecydowanie niższa. Z punktu widzenia osoby decydującej się na wykupienie takiego ubezpieczenia, właściwe i sprawiedliwe oszacowane wartości mieszkania ma dwie konsekwencje – z jednej strony podnosi wysokość minimalnej obowiązkowej składki ubezpieczeniowej w miesiącu, z drugiej daje sporo większe możliwości dochodzenia swoich praw w przypadku jakiejkolwiek trudnej sytuacji.
Rzeczoznawcy mają bardzo różne specjalizacje i chociaż naturalnie najczęściej potrzebni są właśnie do szacowania wartości pewnych dóbr, które mają być sprzedane czy zlicytowane, to jednak mogą posiadać także zupełnie inne  uprawnienia. Ocena wartości majątku firmy specjalizującej się w badaniach genetycznych bez wątpienia wymaga zupełnie innego zestawu narzędzi i samo weryfikowanie cen produktów na rynku nie uprawnia do oszacowania wartości całego majątku licytowanej firmy.
W trakcie bankructwa przedsiębiorstwa często dochodzi do przejęcia przez masę upadłościową wszystkich ruchomych i nieruchomych składników majątku firmowego, co także nakłada na komornika sądowego i współpracującego z nim rzeczoznawcę zupełnie inną presję i wymóg zachowania profesjonalizmu. Pozyskane bowiem z takiej licytacji syndyka lub komornika pieniądze mają posłużyć najczęściej na pokrycie zobowiązań upadającej firmy – czasami są to wierzyciele instytucjonalni a niekiedy pracownicy wciąż oczekujący swoich pensji. Właściwa wycena wszystkich składników majątku i sprawiedliwe podejście do infrastruktury, która tak niedawno gwarantowała właścicielowi i pracownikom konkurencyjność na rynku, to główne zadanie stawiane przed profesjonalnym i etycznym rzeczoznawcą.

Dodaj komentarz