Szacowanie wartości majątku

Właściwe i zgodne z prawdą oszacowanie wartości jakiegoś majątku może być ważne z wielu różnych powodów. Pierwszym i najczęściej spotykanym jest handel i obrót inwestycyjny, w którym konieczne jest prawidłowe wycenienie wartości przejmowanej spółki, nabywanego majątku czy fabryki wraz z liniami produkcyjnymi. Także podczas nabywania samochodu wiele osób korzysta nie tylko z pomocy notariusza, na etapie przygotowywania umowy, ale także z pomocy rzeczoznawcy specjalizującego się właśnie w majątku ruchomym. Umiejętności i zarazem prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy poświadczają odpowiednie dyplomy i licencje, które każdy profesjonalny rzeczoznawca powinien posiadać. W przypadku rozpraw sądowych, w ramach których bardzo ważne dla toku prowadzonego śledztwa jest ustalenie wartości chociażby samochodu, także udział biegłych rzeczoznawców bywa niezbędny.
Niestety wielokrotnie osoby pokrzywdzone lub starające się o wyższe odszkodowanie od ubezpieczyciela, bywają niezadowolone z wyceny ich majątku, jaki uległ przepadkowi lub został uszkodzony. Różni rzeczoznawcy patrzący na dokładnie tak samo zniszczony samochód, mogą w swoich wycenach różnić się nawet o kilkadziesiąt procent. Dlatego tak ważne jest korzystanie z przysługującemu każdej stronie postępowania prawa do korzystania z opinii innych biegłych – niestety na koszt własny. Zaprezentowanie przed sądem wielu różnych opinii biegłych ekspertów w zakresie rzeczoznawstwa z pewnością ułatwi dojście swoich praw.
Bardzo często udział rzeczoznawców jest wymagany w momencie podpisywania umowy z bankiem na kredyt hipoteczny – wizyta takiego rzeczoznawcy bankowego w mieszkaniu, na który udzielana jest pożyczka, wydaje się być logicznym zabiegiem zabezpieczającym bank przed ewentualnym nabyciem mieszkania o zawyżonej wartości. W przypadku problemów ze spłacaniem kredytu hipotecznego bank przejmuje bowiem taką nieruchomość i w pierwszej kolejności stara się ją sprzedać w taki sposób, by pokryć zobowiązania klienta – co jednak byłoby niemożliwe, jest wartość mieszkania na rynku będzie zbyt wysoka w porównaniu do jego jakości. Osoby decydujące się na bardzo duży zakup jak samochód dla rodziny czy nowy dom, powinny same chętnie korzystać z pomocy rzeczoznawców, którzy często nie tylko oceniają wartość dla sądów w ramach swoich obowiązków biegłego, ale także potrafią bardzo dobrze ocenić stan techniczny pojazdu albo budynku.
Obecność takiego rzeczoznawcy przed odebraniem wykonanych prac budowlanych czy remontowych pozwala uniknąć wielu ukrytych wad i nieprzyjemnych rozczarowań, które mogą ujawniać się dopiero po latach i generować tylko dodatkowe koszty. Bardzo często rzeczoznawcy specjalizują się chociażby w dziełach kultury i sztuki – potrafią bardzo dobrze analizować oryginalność dzieł i wyrobów kultury oraz szacować ich aktualną rynkową wartość. Mogą z powodzeniem znaleźć okresowo zatrudnienie w galeriach sztuki, muzeach czy domach aukcyjnych, a w ostateczności zawsze mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz