Rzeczoznawstwo w sferze motoryzacji

Jak wycenić wartość nieruchomości lub innej ważnej rzeczy? Z takim pytaniem zwracamy się do rzeczoznawcy. Jest to osoba, która po zdaniu stosownych egzaminów państwowych otrzymała stosowne zaświadczenia. Ale okazuje się, że rzeczoznawca może zajmować się nie tylko nieruchomościami. Istnieje pewna grupa rzeczoznawców zwanych rzeczoznawcami samochodowymi.

Rzeczoznawca samochodowy, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się kwestiami związanymi z wyceną wartości pojazdu, szkód spowodowanych wypadkami, oceną stanu technicznego itp. Aby uzyskać takie uprawnienia musi on posiadać wykształcenie wyższe, prawo jazdy kategorii A,B, C lub C1, pięcioletnią praktykę w dziedzinie związanej z motoryzacją, nie może być karany wyrokiem sądu, musi posiadać certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydanego przez odpowiednią jednostkę, uzyskać wpis na listę rzeczoznawców samochodowych itp. Jak więc widać obostrzenia są dosyć wysokie. Aby jednak uzyskać certyfikat „Rzeczoznawcy samochodowego” można udać się na specjalny kurs przygotowujący do takiego egzaminu. Kurs trwa około 18 miesięcy. Pod koniec przystępujemy do egzaminu.

Jak więc widać droga do zdobycia stosownych uprawnień nie jest taka prosta, ale możliwa. Ale co jeżeli już otrzymaliśmy stosowne uprawnienia i możemy przystępować do wykonywania tego zawodu? Rzeczoznawca samochodowy wykonuje ekspertyzy i opinie techniczne. Dokonuje on ustalenia przyczyny awarii pojazdów, silników oraz innych elementów. Zajmuje się weryfikacją oceny jakości wykonywanej naprawy pojazdu, wyceną wartości rynkowej pojazdów i to również dla urzędów skarbowych, celnych oraz film leasingowych, dokonuje on oceny stanu technicznego pojazdów, dokonuje kalkulacji napraw powypadkowych itp. Warto wspomnieć o tym, że wielu rzeczoznawców samochodowych pracuje dla firm ubezpieczeniowych.

Czy warto ubiegać się o to posadę? Obecnie jest to jeden z 91 zawodów, do których dostęp został ułatwiony. I choć droga wiedzie przez państwowe egzaminy i wymaga ona paru lat doświadczenia zawodowego to jednak jest drogą, która procentuje. Choć nie zawsze i nie wszędzie. Przede wszystkim trzeba się zastanowić czy to nas rzeczywiście interesuje.

Kursy na rzeczoznawcę samochodowego są organizowane w całej Polsce. Warto wspomnieć o tym, że niekiedy są one organizowane przez rzeczoznawców i aby do nich przystąpić to musimy mieć jakieś kwalifikacje. Na przykład wykształcenie minimum średnie oraz co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z motoryzacją. W każdym przypadku osoba, która chce być rzeczoznawcą samochodowym nie może być karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

Rzeczoznawcy samochodowi pracują w firmie zajmującej się świadczeniem tego rodzaju usług albo sami prowadzą taką działalność gospodarczą. Jeżeli komuś odpowiada taka forma zatrudnienia i przebił się przez gęste sito egzaminów to może świadczyć usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego. Z korzyścią dla siebie, jak również dla innych. I mieć ciekawą, dającą wiele satysfakcji pracę.

Dodaj komentarz