Rzeczoznawstwo – odpowiedzialność i profesjonalizm

Rzeczoznawstwo to dziedzina, w której prym wiodą rzeczoznawcy. Jak sama nazwa mówi rzeczoznawcy to znawcy rzeczy. Oczywiście posługujemy się dużym uproszczeniem, jednak nie odbiega to daleko od prawdy. Rzeczoznawstwo polega na ocenie stanu technicznego lub wartość danego obiektu. Rzeczoznawcy są ekspertami w danej dziedzinie i mają na to potwierdzenie, które zdobyli poprzez zdany egzamin. Niezbędne, a wręcz wymagane jest posiadanie zaświadczenia uprawniającego do wykonywania zawodu jakim jest rzeczoznawstwo. Efektem takiej oceny rzeczoznawczej jest operat. Tych mamy niezliczoną ilość (ewidencyjny, geodezyjny, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, gospodarki odpadami, hydrologiczny, kolaudacyjny, leśny, losowania, rybacki, szacunkowy (określający wartość nieruchomości), środowiskowy, techniczny, wodnoprawny, zimowego utrzymania dróg) i każdy z nich musi zostać wydany przez wykształconego w danej dziedzinie rzeczoznawcę.

Droga prowadząca do tego zawodu jest niełatwa. Istnieje ściśle określona pula wytycznych, które trzeba spełnić. Ukończenie studiów wyższych jest niezbędne. Obecnie posiadanie tytułu magistra jest swego rodzaju minimum, odpowiedniejsze wydaje się posiadanie tytułu doktora. Oczywiście wykształcenie powinno być zdobyte w dziedzinie w której chcemy stać się ekspertami, znawcami rzeczy – rzeczoznawcami. Kolejnym ważnym krokiem jest zdobycie praktyki zawodowej. Eksperckość wymaga poświęcenia, a zdobycie odpowiedniego doświadczenia wymaga niemało zapału. Jednocześnie zdobyta praktyka zawodowa musi zostać poparta zaświadczeniami, które potwierdzą nasz trud. Opinia środowiska zawodowego to kolejna ze składowych wymagań. Przyszły rzeczoznawca musi być niekarany, jak i zdać obowiązujący go egzamin. Jak widać droga, do zawodu rzeczoznawcy jest ścieżką wymagającą niemałego poświęcenia.

Obecnie w kontekście pojęcia jakim jest rzeczoznawstwo pojawiają się pewne nieścisłości dotyczące nazewnictwa. Gdy przyglądamy się temu słowu stosowanemu w mowie potocznej, można zauważyć, iż staje się mniej formalne. Rzeczoznawca staje się wtedy ekspertem, specjalistą, znawcą, który jedynie doradza, opiniuje, wydaje orzeczenia na zamówienie. Opinie te mogą być prawne, budowlane czy ekonomiczne, a jak wiemy do wydania takiej opinii nie trzeba mieć tytułu rzeczoznawcy, jak i zdawać specjalne egzaminy. Co za tym idzie pojawia się pewne wypaczenie znaczenia, a może to być niekorzystne. W prawdziwym rozumieniu tego pojęcia, rzeczoznawca musi wykazać się niemałymi kompetencjami, jak i ogromnym doświadczeniem. Potoczne rozumienie tego słowa, nie wymaga od rzeczoznawców aż tak wiele.

Przyjrzyjmy się teraz temu, jakiego rodzaju mogą być to działania, z których rzeczoznawcy mogą robić ekspertyzy. Przykładem może być obszar inwestycyjny. W tym przypadku rzeczoznawcy opracowują jak duża będzie efektywność danej inwestycji, jak wiele zyskamy angażują w przedsięwzięcie nasze pieniądze, jakie będą skutki finansowania zmiany planów budowy, czy zmiany terminów jej realizacji. Rzeczoznawca inwestycyjny ma za zadanie wyznaczyć wartość określonej nieruchomości, wycenić środki trwałe. To tylko przykładowe działania, które może podjąć.

Zgodnie z prawem mamy kilka rodzajów powoływanych rzeczoznawców: budowlani, majątkowi, do zabezpieczeń pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, samochodowi, do spraw sanitarnohigienicznych. Każda z tych dziedzin wymaga odpowiednich kompetencji i przygotowania. Ludzie często nie docenią, jak duże znaczenie mają operaty wydawane przez rzeczoznawców, które często odgrywają kluczową rolę w przypadku prowadzenia spraw sądowych i są dla nas wybawieniem. Zatem dziedzina jaką jest rzeczoznawstwo ma niebagatelny wpływ na wiele sfer. Skorzystanie z usług rzeczoznawcy, w niektórych sytuacjach staje się niezbędną opinią, która może się przyczynić do pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków.