Rzeczoznawcy na sądowej rozprawie

Courtroom detail with a gavel and scales of justice in the background
Courtroom detail with a gavel and scales of justice in the background

W trakcie dochodzenia swoich praw, chociażby w dowodzeniu ubezpieczeniowym, warto jest skorzystać z pomoc życzliwego nam rzeczoznawcy. Oczywiście w teorii ekspertyzy i wyceny dokonywane przez licencjonowanych zawodowych rzeczoznawców powinny być do siebie bardzo zbliżone, jednak w rzeczywistości bardzo często dochodzi do sytuacji, w których opinie dwóch powołanych dowyceny tego samego składnika majątkowego rzeczoznawców osądza zupełnie rozbieżne i odległe od siebie wartości. Wszystko to ostatecznie najmocniej uderzyć może w osobę, która próbuje udowodnić realną wartość chociażby swojego długu lub zobowiązania.
Przykładowo, jeśli w wyniku niewłaściwego postępowania z wypożyczonym samochodem lub nieruchomością – bez względu na zastosowaną formę umowy prawnej – osoba użyczajaca nam swoich dóbr poczuje się poszkodowana, najpewniej dochodzić będzie konkretnego odszkodowania. Oczywiście w przypadku całkowitego zniszczenia auta czy mieszkania wnioskujący miałby prawo oczekiwać od osoby odpowiedzialnej rekompensaty czy odszkodowania w wysokości równej wartości rynkowej zniszczonego dobra. W rzeczywistości jednak do takich sytuacji dochodzi stosunkowo rzadko i znacznie częściej straty w mieszkaniach czy uszkodzenia pojazdów odnoszą się do jakiegoś fragmentu, części tego dobra i może być wyrażana chociażby procentowo. W takiej sytuacji prawidłowe oszacowanie wartości bazowej mieszkania czy samochodu jest kluczem do wyliczania wszystkich, należnych z tytułu szkody, kwot.
Od przychylności, kompetencji i sprawiedliwości osoby powoływanej jako biegły sądowy, zależy więc w dużej mierze, czy konkretna szkoda będzie zakwalifikowana jako znaczna, czy znikoma – a to już wpływa na samą kwalifikację czynu, nie tylko wysokość odszkodowania. Dużo ważniejsze z punktu widzenia ludzi, którzy ubezpieczają swój majątek według zasad ogólnych, są wyliczenia rzeczoznawców w momencie, gdy ci próbują dochodzić swoich praw do wyższej kwoty zadośćuczynienia. Bardzo często to firma ubezpieczeniowa, wcześniej chętnie pobierająca latami składki ubezpieczeniowe na mieszkanie lub auto, odrzuca roszczenia swojego wieloletniego klienta, wskazując na najróżniejsze zapisy swojej umowy. Wiele firm decyduje się także na przyznanie klientowi odszkodowania w minimalnej kwocie, powołując się na ywliczenia własnych rzeczoznawców, z których spora część pracuje w terenie.
Pamiętać trzeba jednak przed przyjęciem takiego przygotowanego przez firmę ubezpieczeniową kosztorysu, że został on najpewniej wykonany przez rzeczoznawcę zatrudnionego na stałe przez firmę – jego obiektywność i zasadność jego stwierdzeń może więc budzić spore wątpliwości. Na szczęście dla zachowania równowagi w każdym procesie dowodowym i sądowym, możliwe jest powołanie własnego eksperta – także z zakresu rzeczoznawstwa. Warto jednak wcześniej upewnić się, że nasze założenia są słuszne i inne ekspertyzy faktycznie będą bardziej sprzyjające do udowodnienia naszej racji. Przy decydowaniu się na taki krok konieczne jest wcześniejsze skontaktowanie się z sądem prowadzącym naszą sprawę, wraz z prośbą o udostępnienie listy akredytowanych przez sąd biegłych w danej specjalizacji.

Dodaj komentarz