Rzeczoznawcy – kompetencje w poszczególnych dziedzinach

Według przepisów prawa, w polskim systemie powołuje się biegłych sadowych spośród osób mających tytuł rzeczoznawcy. Wyróżnia się następujących rzeczoznawców – rzeczoznawca majątkowy, budowlany, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, samochodowy, kosztorysowy. To tylko przykładowe funkcje. Tak więc do poszczególnych zadań powoływani są odrębni rzeczoznawcy. Bycie rzeczoznawcą wymaga bowiem szczegółowej wiedzy, taka osoba bierze na siebie zawsze wielką odpowiedzialność, wydając daną opinię. Od tych opinii wiele może zależeć, gdyż mogą być na tej podstawie rozstrzygane wielkie sprawy majątkowe. Sprawy sądowe przeciągają się często właśnie ze względu na sprzeczne lub niedokładne opnie rzeczoznawców. Choć to zawód wymagający spełnianie określonych wymogów, więc posiadania odpowiednich uprawnień, wiedzy, doświadczenia – niektóre sprawy są takie, że trudno oszacować, wydać opinię[kliknij tutaj] A właśnie rzeczoznawca ma to zrobić. Tak więc wiele zależy od jego kompetencji, od tego, na ile starannie i wiarygodnie opisuje daną sytuację. Tutaj nie tylko zawodowa dokładność, ale też etyka, sumienność, mają wielka rolę. Trzeba mieć świadomość tego, że decydując się na dążenie do uzyskania tytułu rzeczoznawcy, będzie trzeba liczyć się z takimi właśnie sytuacjami. To rzeczoznawców potem obwinia się o to, że dany wyrok był niesprawiedliwy, stronniczy, nawet, jeśli to nieprawda i całość zadań została wykonana starannie i dokładnie. Dlatego warto dobrze się zastanowić nad tym, czy chcemy brać na siebie aż tak wielką odpowiedzialność.

Dodaj komentarz