Rzadko spotykany zawód

Często zdarza się nam taka sytuacja, że nowo zakupione buty po kilku dniach czy tygodniach noszenia nie nadają się już do dalszego użytkowania. Wtedy zwykle zwracamy się z tym problemem do sklepu, w którym dokonaliśmy nieudanego zakupu. Musimy następnie wypełnić pewien druk, opisać co dokładnie się stało i czekać na rozpatrzenie przez sklep złożonej reklamacji. W tym momencie niektórzy klienci postanawiają zasięgnąć profesjonalnej opinii, jaką jest w stanie sporządzić rzeczoznawca obuwia. Większość jednak zwraca się do niego dopiero wtedy, gdy sklep odmówi przyjęcia reklamacji. I to chyba słuszna kolejność, bo wiarygodna ocena sprawy sporządzona przez fachowca może przyczynić się a nawet zmusić sklep do zmiany ostatecznej opinii. Osoba wykonująca zawód jakim jest rzeczoznawca obuwia wykonuje swe obowiązki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Informacji o tym gdzie szukać takich specjalistów możemy zasięgnąć między innymi w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Do Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi powinniśmy zwrócić się wtedy, gdy potrzebujemy skorzystać z usług jakiegokolwiek rzeczoznawcy biegłego w sprawach jakości produktów. Naturalnie w wykazie łódzkiej instytucji także znajdziemy niejedną osoby pracującą jako rzeczoznawca obuwia. Niewątpliwie warto zwrócić się do obu tych firm, aby być pewnym, że powierzymy swoją sprawę człowiekowi rzetelnemu posiadającemu doświadczenie zawodowe a także pewną ilość odbytych szkoleń w wybranej dziedzinie. Wszyscy rzeczoznawcy skupieni wokół Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi muszą bez wyjątku być obywatelami polskimi niepozbawionymi praw obywatelskich. Konieczne jest także posiadanie odpowiedniego wykształcenia- średniego lub wyższego, oraz pięciu lub dziesięciu lat pracy w zakładach produkcyjnych w zawodach takich jak technolog czy projektant. Profesjonalny rzeczoznawca obuwia nie unika wylegitymowania się, a także dysponuje stosowną pieczątką. Przysługuje mu również prawo do tytułowania się rzeczoznawcą przemysłu skórzanego wraz z podaniem odpowiedniej specjalności. Dodatkowo taka osoba co dwa lata poddawana jest kontroli uprawnień przez Izbę Przemysłu Skórzanego. Każdy rzeczoznawca obuwia musi podczas sporządzania pisemnych opinii opierać się na najnowszych przepisach prawnych, korzystać z aktualnego stanu dostępnej wiedzy oraz pamiętać o tym, by nie wykraczać poza ramy określone Kodeksem Postępowania Rzeczoznawcy. Za wszystkie wystawione przez siebie opinie rzeczoznawca obuwia odpowiada cywilnie i dyscyplinarnie. W tym zawodzie niewątpliwie liczy się umiejętność ciągłego wykorzystywania zdobytych już wiadomości oraz opierania się na własnym doświadczeniu zawodowym. Zwracając się z prośbą o zbadanie sprawy przez rzeczoznawcę , należy liczyć się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Wysokość pobieranych stawek jest ściśle uzależniona od stopnia zaawansowania danego problemu, a także od tego, ile czasu zajmie rzeczoznawcy przygotowanie i sporządzenie wiarygodnej ekspertyzy.