Portal rzeczoznawcy

Ci wspaniali rzeczoznawcy

W sytuacjach wymagających specjalistycznych ekspertyz, opinii i pomocy bardzo często zwracamy się do instytucji rzeczoznawcy. Potocznie przyjęło się określać tak każdego eksperta w swojej dziedzinie, ale mało kto wie, że oficjalny status rzeczoznawcy jest zależny…

Rzeczoznawstwo – odpowiedzialność i profesjonalizm

Rzeczoznawstwo to dziedzina, w której prym wiodą rzeczoznawcy. Jak sama nazwa mówi rzeczoznawcy to znawcy rzeczy. Oczywiście posługujemy się dużym uproszczeniem, jednak nie odbiega to daleko od prawdy. Rzeczoznawstwo polega na ocenie stanu technicznego lub…

Operat w życiu rzeczoznawcy

Słowo brzmiące dość obco, niesie zdecydowaną i klarowną treść. Najprościej operat to pisemne opracowanie określonego zagadnienia technicznego. Wśród przykładowych możemy wymienić takie operaty jak geodezyjny, kolaudacyjny, techniczny, ewidencyjny, wodno prawny czy zimowego utrzymania dróg. Rodzajów…

Ranga, miara walor…wartość

Wartość to pojęcie, które stanowi jedną z podstawowych kategorii filozoficznych. Ma wyjątkowo duże znaczenie w rozważaniach z zakresu etyki, antropologii i estetyki. Nie tylko filozofia sięga po „wartość”, ale również religia, socjologia, teologia i psychologia.…