Portal rzeczoznawcy

Operat w życiu rzeczoznawcy

Słowo brzmiące dość obco, niesie zdecydowaną i klarowną treść. Najprościej operat to pisemne opracowanie określonego zagadnienia technicznego. Wśród przykładowych możemy wymienić takie operaty jak geodezyjny, kolaudacyjny, techniczny, ewidencyjny, wodno prawny czy zimowego utrzymania dróg. Rodzajów…

Ranga, miara walor…wartość

Wartość to pojęcie, które stanowi jedną z podstawowych kategorii filozoficznych. Ma wyjątkowo duże znaczenie w rozważaniach z zakresu etyki, antropologii i estetyki. Nie tylko filozofia sięga po „wartość”, ale również religia, socjologia, teologia i psychologia.…