Oszacowanie kwot finansowych

Wyobraźmy sobie, że nasza nieruchomość uległa uszkodzeniu z winy sąsiada. Albo niestety mieliśmy wypadek samochodowy. I chcemy odzyskać należne nam pieniądze. Czy to od sąsiada czy to od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ale ile właściwie powinniśmy dostać? Oto jest pytanie. Sąsiad kłóci się z nami o to, że rządami zbyt wiele. A my mu na to, że to on zaniża wartość straty. Sprawca wypadku samochodowego również wymiguje się od odpowiedzialności. Towarzystwo ubezpieczeniowe również płaci nam coś za mało. I co robić w takiej sytuacji? Pozostaje rzeczoznawca.

Rzeczoznawca zajmuje się wyceną wartości nieruchomości oraz oceną wartości pojazdu, szkód powypadkowych, stan techniczny zarówno nieruchomości jak również pojazdu itp. To do niego zwracamy się, gdy mamy niejasność. A gdzie go znajdziemy? Firm zatrudniających rzeczoznawców jest na rynku sporo. Wyszukamy w ich internecie. Tam nie ich stronach znajdziemy opis oferowanych przez nie usług. Tak więc siedząc w domu dowiemy się do którego rzeczoznawcy mamy się udać. Warto wspomnieć o tym, że rzeczoznawca zajmie się nie tylko oceną stanu faktycznego i wyceną danej rzeczy materialnej, ale również będzie nas reprezentować w sporze sądowym. Tak więc pomoże nam on w dochodzeniu należności od firm ubezpieczeniowych i nie tylko. Sąsiad, który spowodował szkodę również będzie musiał zapłacić tyle ile wartość tej szkody wynosi.

Zresztą na pewno nie raz w telewizji czy na podwórku słyszeliśmy następujące historie – ktoś spierał się o wartość jakiejś rzeczy. Było dwie strony. Jedna podawała wartość wyższą, druga niższą. Przeważnie poszkodowana podaje wartość wyższą, a sprawca niższą. I pada stwierdzenie „udamy się do rzeczoznawcy”. Chodzi tutaj o specjalistę, który dokona realnej wyceny. Po wycenie możliwe będzie dochodzenie roszczeń. I to na drodze sądowej.

Czy można zaufać rzeczoznawcy? Przede wszystkim, aby w ogóle móc wykonywać ten zawód trzeba zdobyć odpowiednie państwowe uprawnienia. Droga do nich nie jest łatwa, a co za tym idzie taki rzeczoznawca to ktoś kto posiada dogłębną wiedzę w tym zakresie. Jego praca jest uregulowana przepisami prawnymi. Do rzetelnego wykonywania swojej pracy zobowiązuje go również kodeks Etyki zawodowej. Poza tym na stronie firm zajmujących się świadczeniem usług z zakresu rzeczoznawstwa znajdziemy szczegółowe informacje na temat członkostwa w odpowiednich stowarzyszeniach, podstaw prawnych itp. Po takim sprawdzeniu będziemy wiedzieli gdzie się udać.

Dodaj komentarz