Ocena wartości materialnej

Na pewno nie raz byliście świadkami sporu o realną wartość finansową czegoś. Może to być zwykłe narzędzie, może to być samochód, a może to być coś większego, jak na przykład nieruchomość. Wyobraźmy sobie, że ktoś usiłuje sprzedać określoną nieruchomość za określoną kwotę lub domaga się odszkodowania w konkretnej wysokości. Czy ma rację? Jak to ocenić? Od tego właśnie są rzeczoznawcy.

Osobą, która zajmuje się szacowaniem nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. Aby móc wykonywać tę funkcję musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Otrzymuje je od Ministra Infrastruktury. Aby otrzymać takie uprawnienia wpierw musi zdać stosowny egzamin. A odbywa się on przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Warunkiem przystąpienia jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończenie wyceny nieruchomości w ramach studiów podyplomowych. Po zdaniu egzaminu rzeczoznawca otrzymuje wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. I wtedy może wykonywać swój zawód. W przeciwnym razie grozi mu grzywna lub nawet ograniczenie wolności.

No dobrze, wiemy już jaką drogę przyjdzie nam pokonać jeżeli będziemy chcieli zostać rzeczoznawcą. Ale co możemy robić kiedy już poczniemy? Mamy szereg uprawnień. Możemy określać wartość całych nieruchomości wraz z ich zawartością. Chodzi tutaj o sprzęty, które są jakby trwale przypisane do danej nieruchomości. To od kompetentnego rzeczoznawcy dowiemy się jaka jest realna, rynkowa wartość danej nieruchomości, podobnie jak również jej wartość katastralna, poznamy wartość odtworzeniową nieruchomości i propozycję bankowo-hipoteczną jej wartości. Ale oprócz wartości materialnej rzeczoznawca ma prawo oceniać inne aspekty dotyczące nieruchomości. Chodzi tutaj o prawa zobowiązaniowe i rzeczowe do nich. Ponadto rzeczoznawca może określić wartość szkód oraz innych nakładów dotyczących nieruchomości. Podobnie jak elementów wchodzących w ich skład.

Ponieważ praca rzeczoznawcy jest odpowiedzialna powinna być one regulowana pewnymi czynnikami. I tak jest w istocie. Przede wszystkim rzeczoznawca musi postępować zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami. Rzeczoznawcę obowiązuje również kodeks etyki zawodowej. Zrozumiałe jest, że powinien on podczas wykonywania swoich obowiązków kierować się obiektywizmem i nie być zależnym od nikogo. Swój zawód powinien wykonywać rzetelnie, starannie, w sposób uczciwy i niebudzący zastrzeżeń natury formalno-prawnej ani jakiejkolwiek natury etycznej. Jak więc widać niełatwe zadanie stoi przed nim.

Wiemy już jak zostać rzeczoznawcą, jakie cechy i uprawnienia powinien on posiadać, czym się zajmuje, natomiast nie wiemy gdzie go szukać. Firm, które potrzebują rzeczoznawców nie brakuje. Możemy je wyszukać w internecie, a w naszym mieście na pewno takie się znajdują. To tam udamy się, gdy będziemy potrzebowali rzetelnej wyceny nieruchomości. A szczegóły ustalimy przy kontakcie. Warto przed tym wejść na stronę internetową takiej firmy, aby dowiedzieć się czegoś o niej samej i świadczonych przez niej usługach. I przy odrobinie szczęścia znajdziemy takiego rzeczoznawcę, który spełni nasze oczekiwania i policzy nam to, co ma być policzone.

Dodaj komentarz