Kiedy potrzebny jest rzeczoznawca?

pobrany plik (3)Rzeczoznawca majątkowy powinien dokonywać wyceny wartości nieruchomości zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w danym momencie standardami, zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, z zachowaniem szczególnej staranności ze względu na charakter zawodu. Wycena ma się odbyć w sposób obiektywny i niezależny.

Wycena nieruchomości wykonywana jest w sposób pisemny. Określeniu w trakcie wyceny podlegają c
W wycenie można również określić takie koszta jak odtworzenia obiektów budowlanych, koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień oraz zasiewów i upraw czy wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Rzeczoznawca powinien wykonywać swoje obowiązki na podstawie przepisów prawa i standardów zawodowych. Rzeczoznawca ma prawo określić wartość nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca jest potrzebny, w sytuacji, gdy niejasny jest np. podział udziałów we wspólnej nieruchomości, przy kupnie nieruchomości, usługo rzeczoznawcy są potrzebne, aby dowiedzieć się czy sprzedający nie zawyżył zbytnio swoich żądań finansowych. Rzeczoznawca określa wartość nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora. Poza tym czasami przepisy wymagają konieczność sporządzenia operatu szacunkowego. Konieczność ta istnieje w przypadkach takich jak zabezpieczeniu kredytu, egzekucjach z nieruchomości, wnoszeniu nieruchomości aportem do spółki, naliczaniu podatków od spadków i darowizn, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaży lub kupnie nieruchomości, podziale majątku dla potrzeb określenia wysokości spłat, wywłaszczeniach nieruchomości, ustaleniu wysokości opłat adiacenckich i tzw. planistycznych czy wyłączeniach gruntów rolnych lub leśnych z produkcji.

Rzeczoznawca majątkowy na podstawie przepisów posiada następujące uprawnienia :dokonywanie określania wartości nieruchomości łącznie z maszynami i urządzeniami trwale związanymi z nieruchomością, sporządzanie opracowań i ekspertyz, dotyczących rynku nieruchomości oraz doradztwa, wyceny nieruchomości jako środków trwałych, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji, efektywności inwestowania w nieruchomości, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, skutków finansowych uchwalania i zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali.
Wycena nieruchomości wykonywana jest w sposób pisemny. Określeniu w trakcie wyceny podlega: wartość rynkowa nieruchomości, wartość odtworzeniowa nieruchomości, propozycja bankowo-hipoteczna wartości nieruchomości oraz wartość katastralna nieruchomości.

W wycenie można również określić koszt odtworzenia obiektów budowlanych, koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień oraz zasiewów i upraw, a także wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Rzeczoznawca powinien wykonywać swoje obowiązki na podstawie przepisów prawa i standardów zawodowych. Rzeczoznawca ma prawo określić wartość nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.