Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę

Czasem jesteśmy zmuszeni skorzystać z oceny rzeczoznawcy. Jego opinia jest dokumentem, stanowi więc ważny argument, gdy chcemy oficjalnie przedstawić wartość jakiegoś budynku (przedmiotu) lub określić jego stan. Nasze osobiste zdanie na ten temat, nawet poparte dokumentacją w postaci szacunkowych wycen nie odniesie podobnego skutku. Zresztą nie chodzi tylko o skutek. W postępowaniu sądowym inna wycena, niż wycena rzeczoznawcy, nie będzie brana pod uwagę.

Dlatego też musimy rozejrzeć się za dobrym fachowcem. Gdy szukamy dobrego, czyli rzetelnego i wiarygodnego rzeczoznawcy, możemy stanąć w kropce. Nie ma żadnej instytucji czy spisu, gwarantowanego przez wiarygodną instytucję, która upowszechniłaby listę rzeczoznawców, którym można zaufać. Czym się więc kierować?

Zdecydowanie nie możemy kierować się jedynie wrażeniem, jakie robi na nas rzeczoznawca. Może wyglądać na kompetentnego, może mówić rzeczowo i przekonywująco, ale czy przygotuje dla nas ocenę wartości naszej nieruchomości w sposób uczciwy? Niestety o tym nie świadczy jego garnitur, ani powierzchnia biura, w którym pracuje. Należy przyjrzeć się rzeczoznawcy i jego pracy dogłębniej, a dopiero później na tej podstawie wybrać usługę.

Od czego zacząć? Zawsze warto zrobić najpierw wywiad środowiskowy. Może ktoś z naszych znajomych już korzystał z usług rzeczoznawcy? Warto popytać, czy ktoś zna kogoś godnego polecenia. Ten sposób sprawdza się w każdych właściwie okolicznościach. Warto popytać, a jeśli nie znajdziemy dobrego rzeczoznawcy, to może chociaż dowiemy się, kogo powinniśmy unikać? W życiu już tak jest, że złe wiadomości rozchodzą się szybciej. Jeśli więc ktoś jest naprawdę nieuczciwy, mamy szansę się o tym dowiedzieć od niezadowolonego klienta. Taki wstępny rekonesans może nam oszczędzić sporo pracy.

Pierwszą rzeczą, która powinniśmy sprawdzić, gdy już mamy na oku wybranego rzeczoznawcę, to jego uprawnienia. Jakim dokumentem powinien legitymować się rzeczoznawca? Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy poświadcza legitymacja. Jej prawdziwość można sprawdzić w rejestrze prowadzonym przez ministerstwo infrastruktury. To ważne – zawodu rzeczoznawcy nie można w świetle prawa wykonywać bez stosownych uprawnień. Poza tym opinia rzeczoznawcy bez takich uprawnień nie będzie stanowiła ważnego dokumentu. Warto też dopytać w odpowiednim dla nas urzędzie miasta lub gminy. Być może dysponują one rzetelnymi informacjami na temat rzeczoznawców z uprawnieniami, którzy pracują w danym rewirze.

Poza tym, żeby mieć gwarancję dobrze wykonanej przez rzeczoznawcę pracy, warto zawrzeć z nim umowę. Może mieć ona formę umowy o dzieło. Gwarantuje to nam możliwość odwołania się do dokumentu umowy, w razie nie dopełnienia przez rzeczoznawcę warunków umowy. Najlepiej mieć to czarno na białym. W takim wypadku nawet gdy po jakimś czasie stwierdzimy, że rzeczoznawca źle dokonał wyceny bądź nie dopełnił jakiś formalności, możemy zmusić rzeczoznawcę do naprawy błędu lub mamy prawo do zwrotu kosztów. Możemy też na podstawie umowy nie przyjąć źle przygotowanego operatu.

Dodaj komentarz