Co wiąże się z marką?

Wielkie przedsiębiorstwa handlowe często przeprowadzają anonimowe badania wśród klientów, chcą określić w jakim stopniu rozpoznają oni marki produktów oferowanych w sprzedaży. Wyniki takich i jeszcze wielu innych badań służą potem określaniu tego, jak bardzo kupujący są przywiązani do danych towarów oraz jak bardzo nazwy rzeczy zapadają w pamięć. Na podstawie zebranych danych specjaliści określają tak zwaną wartość marki.

Najczęściej dochodzą przy tym do wniosku, że to nic innego jak zainwestowane pieniądze mają na nią największy wpływ. Poprzez markę firmy zyskują zaufanie klientów, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży danych towarów. To z kolei ma niebagatelny wpływ na zwiększenie dochodowości danej firmy. Specjaliści w dziedzinie ekonomii twierdzą, że wartość marki nie jest wartością trwałą. Aby ją określić, trzeba z dużą dokładnością zbierać i porównywać dane na temat funkcjonowania danej marki w świadomości osób robiących zakupy. Fachowcy zajmujący się zarządzaniem marką poświęcają wiele czasu, by wzrosła jej atrakcyjność w oczach klientów. Na to składa się przede wszystkim stopień, w jakim dana marka stanowi konkurencję wobec innych obecnych na rynku, a także ceny możliwe do zaakceptowania przez ogół społeczeństwa. Na wartość marki ma zgodnie z tym, co twierdzą eksperci, znaczny wpływ odpowiednia umiejętność kreowania wizerunku. Błędy popełnione przez przedsiębiorcę w tym zakresie prędzej czy później dadzą o sobie znać, a możliwe, że nawet doprowadzą do upadku marki, co nieraz już zdarzało się w przeszłości. W celu zapobiegnięcia takiemu wypadkowi firmy gotowe są zatrudnić liczne grono ekspertów, którzy dniami i nocami intensywnie pracują nad projektowaniem, odpowiednim wprowadzeniem w życie i używaniem wizerunku marki. Wszyscy oni doskonale zdają sobie sprawę, z tego że sama reklama to w dzisiejszych czasach zbyt mało, by podnieść i utrzymać wartość marki na odpowiednim poziomie. Jak zgodnie twierdzą wszyscy eksperci wartości tej nie da się określić w prosty sposób. W tym celu handlowcy najczęściej bazują na porównywaniu zysków, jakich należy się spodziewać po sprzedaży towaru markowego, z tymi, które uzyska się po zbyciu towaru niesygnowanego przez jakąkolwiek markę. Niewątpliwie wartość marki zależy od tego, jak silnie dana marka zakorzeniła się w świadomości klientów. Ekonomiści określają tą wartość drogą, na którą składają się aż trzy etapy, z których początkowe dwa są najważniejsze. W pierwszej kolejności przyglądają się sprawom finansowym i próbują porównać zyski danej marki z konkurencją, następnie zaś określić ile pieniędzy dana marka jest w stanie zarobić dla firmy. W pewnym sensie więc na wartość marki mają wpływ finanse przez nią same wytwarzane. Tutaj pomocą służą wszelkie badania przeprowadzane cyklicznie przez agencje marketingowe, a mające wskazać jednoznacznie co wywołuje u klienta chęć zakupu towaru oraz co powoduje, że czuje się on związany z marką i na pewno ponownie wróci po dany towar do sklepu. Najważniejsza wydaje się być w tym wypadku sama obecność marki na rynku.