Ci wspaniali rzeczoznawcy

W sytuacjach wymagających specjalistycznych ekspertyz, opinii i pomocy bardzo często zwracamy się do instytucji rzeczoznawcy. Potocznie przyjęło się określać tak każdego eksperta w swojej dziedzinie, ale mało kto wie, że oficjalny status rzeczoznawcy jest zależny od spełnienia bardzo rygorystycznych wymogów oraz egzaminu kwalifikacyjnego. Dopiero wydany oficjalnie certyfikat sprawia, że specjalista z pewnej dziedziny staje się pełnoprawnym rzeczoznawcą. Po co właściwie powstał ten zawód. Czasami są to przyczyny wynikające z potrzeby określenia wartości jakiejś transakcji. Dla laika problem może stanowić kwestia tego jak oszacować wartość nieruchomości czy pojazdu? Wtedy właśnie do akcji wkracza osoba rzeczoznawcy. Jest to człowiek będący na bieżąco z rynkiem, przepisami i trendami w danym sektorze działalności. Nadane mu zaufanie społeczne i odgórne uprawnienia sprawiają, że jest jedynym kompetentnym człowiekiem w kwestii tego jak oszacować wartość konkretnych przedmiotów czy nieruchomości. Ale nie tylko handel korzysta owocnie z doświadczenia i wiedzy tych ekspertów. Bardzo często opinia rzeczoznawcy jest znamienna w przypadku wypłaty odszkodowań, na przykład w sytuacji gdy zdarzy się kolizja drogowa. Towarzystwa ubezpieczeniowe powierzają sprawy takich wypadków właśnie samochodowym rzeczoznawcom, którzy najlepiej wiedzą jak oszacować wartość strat poniesionych przez klientów. Nierzadko z takich opinii korzystają także organy sprawiedliwości i zdarza się, że rzeczoznawca występuje w roli biegłego sądowego. Sprawy te mogą być bardzo różne i dotyczyć kwestii wypadków, oszustw lub zaniedbań będących przyczynami katastrof i strat materialnych. Jak oszacować wartość inwestycji budowlanej w oparciu o wszystkie przepisy i wymogi BHP? Nikt nie zrobi tego lepiej od specjalisty w dziedzinie rzeczoznawstwa budowalnego. Trzeba dodać, ze są to ludzie którzy niemal bez przerwy pilnują bezpieczeństwa i przestrzegania wszelkich zasad sztuki w odniesieniu do wszelkich nowych budów i remontów. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z przyjęciem na siebie ogromnej odpowiedzialności i przestrzegania ściśle zasad etyki zawodowej. W rękach specjalisty spoczywa bowiem nie tylko kwestia tego jak oszacować wartość danego przedmiotu czy lokalu, ale także uczciwe podejście do wszelkich aspektów tej działalności. Nierzadko bowiem chodzi o kwestie sporne, konflikty lub sytuacje w których ktoś ponosi szkodę. Rzetelna ocena rzeczoznawcy może oznaczać sprawiedliwe rozpatrzenie wielu trudnych spraw. Bardzo często zdarza się, że staje on przed koniecznością pośredniego wskazania winnych zaniedbań i katastrof – na przykład budowalnych. A więc do technicznych niuansów tego zawodu dochodzą także problemy natury moralnej czy etycznej. Nie chodzi bowiem w tych sytuacjach o znalezienie jedynie sposobu na to by powiedzieć jak oszacować wartość strat, ale i wskazać na bezpośrednie przyczyny – a co za tym idzie, konkretnych ludzi. Nie należy więc traktować zawodu rzeczoznawcy tylko jako dziedziny wiedzy, ale należy patrzeć na niego także przez pryzmat sprawiedliwości społecznej i karnej.