Portal rzeczoznawcy

Lista zaufanych rzeczoznawców

W przypadku osób zajmujących się rzeczoznawstwem, podobnie jak w przypadku każdego innego zawodu, spotkać można lepszych i gorszych specjalistów. A rola rzeczoznawcy przeważnie jest bardzo istotna. Na rynku nieruchomości mogą oni bardzo skutecznie pomóc w…

Pomoc ze strony profesjonalistów

Samodzielny zakup mieszkania czy też jakiejkolwiek nieruchomości to bodaj największe wyzwanie logistyczne i finansowe w życiu większości rodzin. Samo już wypełnienie rozmaitych wymogów formalnych, przygotowanie dokumentacji, wydaje się dla wielu ludzi absurdalnie dużym wysiłkiem jak…

Zaniżanie kwoty szkody

Niestety, ale zaniżanie szkody w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych jest stosunkowo częste. Raporty konkretnych rzeczników wskazują, że skargi są naprawdę częste. Dotyczą nawet 30% rozpatrywanych szkód. Najbardziej częstą praktyką jest ogłaszanie tak zwanej szkody całkowitej. W…

Orzeczenie szkód- na co możemy liczyć

Gdy dotyka nas jakaś katastrofa, mniejsza lub większa, konieczny jest rzeczoznawca, który ocenia jakie straty ponieśliśmy, a więc też jaka kwota odszkodowania nam się należy. Niestety często oszacowana kwota nie jest dla nas satysfakcjonująca. Problemem…

Rzeczoznawcy – kompetencje w poszczególnych dziedzinach

Według przepisów prawa, w polskim systemie powołuje się biegłych sadowych spośród osób mających tytuł rzeczoznawcy. Wyróżnia się następujących rzeczoznawców – rzeczoznawca majątkowy, budowlany, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, samochodowy, kosztorysowy. To tylko przykładowe funkcje. Tak więc…

Rzeczoznawca – czym się zajmuje?

Szacowanie wartości majątku, nieruchomości itd. jest bardzo trudne i wymagające. Wymaga wiedzy, przygotowania i doświadczenia. Na tej podstawie podejmowanie są poważne decyzje, dotyczące np. odszkodowań. Dlatego zdobycie uprawnień rzeczoznawcy nie jest łatwe i wymaga odpowiedniego…